EAS Barcelona

La Cambra de Barcelona demana a Foment la definició del model de gestió aeropotuària

La Cambra de Comerç de Barcelona ha demanat el 25-11-09 que es compleixi el compromís del president del Govern i del ministre de Foment de fer una proposta d’un nou model de gestió dels aeroports a Espanya, per complir amb la data límit anunciada que era per a finals d’aquest any.

El president de la Cambra, Miquel Valls, ha recordat que el futur model de gestió aeroportuària ha de permetre la gestió individualitzada de l’Aeroport de Barcelona, amb autonomia de gestió i capacitat de decisió, especialment cobrint les següents necessitats:

1. Capacitat plena d’interlocució amb les companyies aèries i manteniment d’una estratègia de promoció de noves rutes aèries, preservant la lliure competència.

2. Participació en el procés d’assignació d’slots.

3. Capacitat per donar en concessió aquells serveis que no vulgui prestar directament.

4. Capacitat de planificar, decidir i finançar les inversions, especialment pel que fa referència al «cantó terra».

5. Fixació de tarifes, que han de tenir la consideració de preus privats, sense cap altra limitació que la que pugui establir l’òrgan regulador públic per preservar la competència.

6. Competències plenes per promocionar sense cap limitació els serveis de l’aeroport i estendre la seva àrea d’influència.

Accessos a l’Aeroport de Barcelona

Després de l’entrada en servei de la nova Terminal T1, encara queda un aspecte vital sense resoldre, impropi d’un aeroport d’aquestes dimensions: la seva accessibilitat ferroviària. Per tant, Cambra reclama:

1. Agilitzar urgentment els treballs pendents per dur el metro i els serveis de rodalies a les terminals de l’Aeroport de Barcelona el més aviat possible.

2. Arribar als acords entre les Administracions que siguin necessaris, per definir adequadament els accessos de l’alta velocitat ferroviària a la T1, no només per la banda de l’Estació de Sants, sinó també pel cantó de Vilanova.

Comparte esta noticia