EAS Barcelona

LA GENERALITAT DE CATALUNYA LICITA LA CONCESSIÓ DE L’AEROPORT DE LLEIDA-ALGUAIRE

Aeroport de Lleida-Alguaire

 

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ha iniciat el 9-11-09 la licitació de la concessió de l’aeroport Lleida-Alguaire. S’han donat a conèixer els principals requisits que hauran de complir les empreses que vulguin optar-ne a la gestió durant un termini de fins a 35 anys, entre els quals es valorarà l’experiència en la gestió aeroportuària i una bona capacitat financera. El Govern de la Generalitat gestionarà l’aeroport durant el primers mesos del seu funcionament, que es preveu que s’iniciï el proper mes de desembre.

Leer más