EAS Barcelona

CiU torna a reclamar al Congrés que Catalunya tingui una participació determiant i majoritaria en la gestió del Prat

El portaveu de Foment del Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés dels Diputats, Pere Macias, defensa avui en el Ple del Congrés la presa en consideració d’una Proposició de Llei de CiU perquè les institucions catalanes participin de forma majoritària i determinant en la gestió de l’aeroport del Prat.

Segons informa CiU al seu web, Macias defensarà que es constitueixi una entitat autònoma (consorci, societat mercantil o altre ens instrumental) gestora de l’aeroport català integrada en un 40% per la Generalitat, altre 40% per l’Estat, un 10% per entitats locals i el mateix percentatge de representació per a organitzacions socials i empresarials vinculades.

Aquesta és una vella reivindicació de CiU. De fet, en la passada legislatura el Grup Parlamentari va presentar dues mocions, conseqüència d’interpel·lació, amb aquesta petició, però no van prosperar al ser rebutjades amb els vots en contra de PSOE-PSC i PP.

 

El parlamentari de CiU defensa amb aquesta iniciativa la descentralització de la gestió dels aeroports catalans a favor de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions i sectors implicats, el que contribuirà a dotar a aquests d’un major dinamisme i ajustar-los a les necessitats de desenvolupament dels sectors productius.

 

Macias explica que aquesta iniciativa pretén dotar d’una gestió més eficient al Prat, vinculant-la més al territori, per a així garantir la seva competitivitat futura. El diputat de CiU recalca que l’actual model de gestió centralitzada en AENA no ho permet. Aquest model provoca, afirma, que els aeroports catalans no siguin tant eficients com podrien ser, i tampoc possibilita que la seva gestió respongui a les particularitats del seu territori. Fins i tot arriben de vegades a constituir un fre per al desenvolupament econòmic de Catalunya.

 

«Tenir més capacitat per a gestionar grans infraestructures, és a dir, dissenyar un model aeroportuari català caracteritzat per una forta implicació del territori en el qual se situa i dels diferents agents implicats (Generalitat de Catalunya, Administració Local, operadors i societat civil) està previst en el vigent Estatut d’Autonomia i ho admet la Constitució», recalca el Portaveu de Foment de CiU.

 

En el text articulat que defensarà CiU el dimarts es reclama el següent:

 

La transferència a la Comunitat Autònoma de Catalunya les facultats d’execució de la legislació de l’Estat en matèria d’aeroports d’interès general, control de l’espai aeri, ordenació del trànsit i transport aeri en el territori de Catalunya.


L’exercici de les competències transferides serà assumit per la Comunitat Autònoma en el moment que tingui efectivitat la transferència dels mitjans personals i materials i pressupostaris precisos, instrumentant mitjançant acord de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat de Catalunya, i el corresponent Reial decret de traspàs de serveis.


En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’Administració General de l’Estat, amb l’acord previ adoptat per la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat de Catalunya, adoptarà les disposicions necessàries per a fer efectiu el traspàs dels mitjans personals, materials i funcionals precisos per a l’exercici d’aquestes funcions per part de la Generalitat de Catalunya de l’aeroport de Barcelona.

 

Edición: José Fernández / Foto: Pool de Comunicación

Comparte esta noticia